Pravidla soutěží

Soutěžní podmínky:

  1. Zadavatelem soutěže je společnost Abrex, s.r.o., IČ: 25665651, se sídlem V olšinách 1104/55, Praha 10 – Strašnice, 100 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 59402.
  2. Zadavatel si vyhrazuje právo zveřejnit jméno a příjmení soutěžícího, včetně označení jeho soutěžního profilu na dané sociální síti.
  3. Zadavatel není povinen uchovávat jakékoli zaslané odpovědi týkající se dané soutěže, stejně tak nemá povinnost odpovídat na vznesené dotazy či připomínky.
  4. Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout zaslanou odpověď bez předchozího upozornění.
  5. Účastníkem soutěže může být libovolná fyzická osoba nebo právnická osoba. Firmě účastí v soutěži nevzniká žádné právo oproti fyzické osobě, stejně tak odměna a ostatní záležitosti jsou stejné, jak je uvedeno v tomto dokumentu.
  6. Výherce soutěže bude pouze jeden, pokud není uvedeno jinak u dané soutěže, a vyhlášen bude označením u daného soutěžního příspěvku. Výsledné pořadí vyhodnotí zadavatel soutěže dle vlastního uvážení na základě hlasování, zaslaných odpovědí či komentářů na daných sociálních sítích. Výherci budou stanoveni do dvou týdnů od ukončení soutěže.
  7. Předání výhry proběhne posláním zásilky na konkrétní jméno a adresu výherce. Pokud je výhra v elektronické formě, zaslána bude na e-mailovou adresu dle dohody s výhercem.
  8. Výherci jsou povinni vyzvednout své výhry do jednoho kalendářního měsíce od vyhlášení výsledků zadavatelem. Nevyzvednuté výhry propadají a nelze je dále nijak vymáhat.

Zadavatel si vyhrazuje právo obměny těchto věcných cen bez předchozího upozornění za ceny obdobného charakteru.

Závěrečná a obecná ustanovení:

Zadavatel si vyhrazuje právo soutěž kdykoli bez udání důvodu předčasně ukončit, termínově přesunout nebo zrušit či změnit její pravidla. Zadavatel si vyhrazuje právo ve sporných případech rozhodnout s konečnou platností dle vlastního uvážení. Proti určení osoby, autora či děl označených jako vítězné či nejlepší v rámci soutěže se nelze odvolat. Na věcné ceny z této soutěže neexistuje právní nárok a nelze se jejich vydání domáhat soudní cestou. Věcné ceny nelze vyplácet v hotovosti.

Zadavatel soutěže se zavazuje, že další získané osobní informace od soutěžících nebude nikde zveřejňovat, předávat třetím osobám a bude je uchovávat v bezpečí po dobu nezbytně nutnou pro předání výher. Tyto informace slouží zadavateli pouze pro předání výhry, nikoliv pro marketingové a další účely!

Účast v soutěži je zcela dobrovolná a účastník svojí účastí v soutěži vyjadřuje svůj souhlas s jejími pravidly!