Pravidla diskuze

Těší nás, že (nejen) naši zákazníci mají k naší práci silný emotivní vztah a vždy si najdou volný čas na to, aby nás mohli obohatit svými ohlasy. Jejich radost je pro nás totiž to nejdůležitější, a právě kvůli ní naše produkty také vyrábíme. Je skvělé, že se k nám kromě slov chvály dostává i věcná a konstruktivní kritika, která nám pomáhá se neustále zlepšovat a zkvalitňovat naše produkty.

Jsme toho názoru, že na každém (ať už pozitivním či negativním) ohlasu z řad veřejnosti záleží. Aby však byla diskuze pro všechny zúčastněné strany přínosná, očekáváme, že bude probíhat na jisté úrovni, obohacená slušností, věcností, otevřeností, korektností a tolerancí. V online prostředí se však lze bohužel mnohdy setkat s takovými výroky, které překračují určitou mez - z tohoto důvodu jsme se proto rozhodli sepsat jednoduchá pravidla diskuze, která by v civilizované společnosti neměla být přehlížena a na kterých je třeba bez kompromisů trvat.

.

 Upozornění:  Každý, kdo vstupuje do diskuze na našich profilech na sociálních sítích (Facebook, Instagram, Twitter, YouTube atd.), vyjadřuje s těmito pravidly souhlas a zavazuje se je dodržovat!

.

Riziku smazání vložených příspěvků nebo zablokování přístupu do diskuzí se diskutující vystavuje v případě, že některý z jeho příspěvků obsahuje alespoň jeden z těchto znaků:

 1. Porušování platných zákonů, tj. vyzývání k násilí či potlačování práv, publikování materiálů porušujících autorská práva, porušení ochrany osobnosti a osobních údajů apod.
 2. Diskriminace a propagace rasové, národnostní, genderové, náboženské či jiné nesnášenlivosti.
 3. Používání a obtěžování prostřednictvím vulgárních a hrubých výrazů, urážlivých a zesměšňujících výroků, nepravd a pomluv, výhružek, útočných/agresivních provokací, včetně tzv. trollingu samotného.
 4. Vydávání se za někoho jiného, včetně zveřejňování identit, osobních údajů a dalších materiálů jiných osob proti jejich vůli.
 5. Zneužívání anonymních, falešných a duplicitních profilů.
 6. Šíření komerční nabídky, reklamních sdělení, inzerce, spamu, warez, podvodů, pornografie a dalších nevhodných či protiprávních materiálů.
 7. Zneužívání diskuze k nekalé soutěži a dalším podobným činnostem.
 8. Opakované zveřejňování identických příspěvků (tzv. tapetování).
 9. Zveřejňování nesouvisejících příspěvků, které svým obsahem nemají žádný vztah k diskutovanému tématu (tzv. off-topic).

.

Vyhrazujeme si právo:

 • Příspěvky odporující výše uvedeným pravidlům upravit, skrýt nebo smazat.
 • V případě dlouhodobého porušování pravidel diskuze zablokování profilu, ze kterého tak bylo učiněno (včetně skrytí/odstranění všech jeho dosavadních příspěvků).
 • Blokovat příspěvky z IP adres, ze kterých došlo k opakovanému porušení těchto pravidel, nebo které jsou vedeny jako nedůvěryhodné v globálních blacklistech.
 • Blokovat takové profily, přes které se realizují již dříve blokovaní jedinci.
 • Mazat příspěvky podle vlastního uvážení, pokud je pro to jiný důvod než je uvedeno výše.
 • Diskuzi samotnou (resp. diskutovaný příspěvek) kdykoli smazat.
 • Neobnovovat přístup zablokovaným profilům (není naší povinností dávat prostor jedincům, kteří nedokáží dodržovat jednoduchá pravidla či mají potíže s morálním cítěním).

.

Doplňující informace:

 • Neneseme odpovědnost za obsah jednotlivých příspěvků a ani neručíme za skutečnou identitu jejich autorů.
 • Informace vkládané účastníky diskuze jsou součástí volné diskuze a jsou vkládány na základě svobodné vůle.
 • Účastníky diskuze nelze považovat za odborníky, pokud se tak sami právem neoznačí.