Vaše sbírky

Chcete, aby se zde zobrazovala i Vaše sbírka modelů? V tom případě budeme rádi, když nám zašlete prostřednictvím e-mailu nebo zprávy na Facebooku tyto náležitosti:

  • jméno vlastníka sbírky (např. Daniel H. nebo celé jméno)
  • počet kusů modelů ve sbírce (pokud sbírka obsahuje i modely jiných výrobců, uveďte počet takto - např. 142 ks Abrex, 68 ks ostatní)
  • informace o tom, jak dlouho jsou modely sbírány (např. od roku 2004)
  • fotografie sbírky - ideálně aktuální fotografie celé sbírky, ne jednotlivých modelů (např. pokud nám pošlete 50 fotografií, vybereme z nich cca. 10 nejlepších a ty pak zařadíme do této sekce)

 Upozornění:  Tato sekce je průběžně doplňována a upravována!

.

Sběratel: Jaroslav Šika
Modely ve sbírce: 447 ks Abrex, 166 ks ostatní
Začátek sbírání: 2018
Ukázka sbírky:

Sběratel: Ján Malena
Modely ve sbírce: 176 ks Abrex, 71 ks ostatní
Začátek sbírání: 2014
Ukázka sbírky:

Sběratel: Petr Válek
Modely ve sbírce: 99 ks Abrex, 112 ks ostatní
Začátek sbírání: 2017
Ukázka sbírky:

Sběratel: Dominik Macka
Modely ve sbírce: 192 ks Abrex, 38 ks ostatní
Začátek sbírání: 2006
Ukázka sbírky:

Sběratel: David Kocour
Modely ve sbírce: 69 ks Abrex, 23 ks ostatní
Začátek sbírání: 2015
Ukázka sbírky:

Sběratel: Petr Türk
Modely ve sbírce: 300 ks Abrex, 150 ks ostatní
Začátek sbírání: 2017
Ukázka sbírky:

Sběratel: Miloslav Sochor
Modely ve sbírce: 32 ks Abrex, 30 ks ostatní
Začátek sbírání: 2015
Ukázka sbírky:

Sběratel: Jaro Karak
Modely ve sbírce: 13 ks Abrex, 14 ks ostatní
Začátek sbírání: 2003
Ukázka sbírky:

Sběratel: Martin K.
Modely ve sbírce: 37 ks Abrex, 5 ks ostatní
Začátek sbírání: 2005
Ukázka sbírky:

Sběratel: Radoslav Párničan
Modely ve sbírce: 740 ks Abrex, 1204 ks ostatní
Začátek sbírání: 2014
Ukázka sbírky:

Sběratel: Bohuslav Štěpánek
Modely ve sbírce: 108 ks Abrex, 13 ks ostatní
Začátek sbírání: 2013
Ukázka sbírky:

Sběratel: Milan Patráš
Modely ve sbírce: 218 ks Abrex, 27 ks ostatní
Začátek sbírání: 2018
Ukázka sbírky:

Sběratel: Miroslav Kříž
Modely ve sbírce: 180 ks Abrex, 196 ks ostatní
Začátek sbírání: 2004
Ukázka sbírky:

Sběratel: Tomáš Přichystal
Modely ve sbírce: 19 ks Abrex, 56 ks ostatní
Začátek sbírání: 2017
Ukázka sbírky:

Sběratel: Zdeněk Král
Modely ve sbírce: 54 ks Abrex, 197 ks ostatní
Začátek sbírání: 2006 (1980)
Ukázka sbírky:

Sběratel: Mireček
Modely ve sbírce: 74 ks Abrex, 365 ks ostatní
Začátek sbírání: 2006
Ukázka sbírky:

Sběratel: Miroslav Kábrt
Modely ve sbírce: 32 ks Abrex, 96 ks ostatní
Začátek sbírání: 2007
Ukázka sbírky:

Sběratel: Jiří Pávek
Modely ve sbírce: 308 ks Abrex, 140 ks ostatní
Začátek sbírání: 2017
Ukázka sbírky:

Sběratel: Christophe Guichard
Modely ve sbírce: 80 ks Abrex, 112 ks ostatní
Začátek sbírání: 1997
Ukázka sbírky:

Sběratel: Milan Wolf
Modely ve sbírce: 210 ks Abrex, 40 ks ostatní
Začátek sbírání: 2010
Ukázka sbírky:

Sběratel: Adam Němec
Modely ve sbírce: 57 ks Abrex
Začátek sbírání: 2018
Ukázka sbírky:

Sběratel: Michal Palica
Modely ve sbírce: 29 ks Abrex
Začátek sbírání: 2022
Ukázka sbírky: