Kov vs. resin

Emoce ke sběratelství zkrátka patří a že například takové nikdy nekončící téma "kovové modely versus resinové modely" jich dokáže vyvolat opravdu nespočet! No a právě proto jsme se rozhodli na zmíněné téma zaměřit více do hloubky v následujících řádcích...

.

.

Forma

Kovové modely - Pro výrobu kovových modelů je zapotřebí specifická forma z oceli, ve které samotné odlévání probíhá systematickým vstřikováním roztavené hliníkové slitiny ZAMAK (skládající se ze tří kovů - zinku a malého množství hliníku a mědi) vysokotlakým licím strojem do jejích vyfrézovaných dutin. Kompletní vývoj sady nové formy, který je nesmírně nákladnou investicí, zabere několik dlouhých měsíců náročné práce (průměrně cca. 9 měsíců). Její průměrná cena se může pohybovat od sta tisíců až po miliony a na základě jejího provedení (složitost modelu, počet komponentů, množství frézovaných detailů a podobně) se konečná cena může až zněkolikanásobit.

Když je již forma vyrobena, jednotlivý model je odlit během zlomku vteřiny. Tímto způsobem může být model s maximální přesností vyráběn téměř nepřetržitě a díky vysoké životnosti formy (ta běžně zvládne několik set tisíc odlitků, někdy dosáhne hranice až 1 000 000 kusů) se jedná o nejekonomičtější způsob masové výroby.

Na druhou stranu, pokud forma vznikla pro model, u něhož se nepočítá s velkým počtem vyrobených kusů, stává se z nejekonomičtějšího způsobu výroby rázem ten nejnákladnější vůbec, protože investice do vývoje formy se amortizuje menším počtem kusů, což vyrobené modely výrazně prodražuje - pro příklad: 2 000 000 Kč děleno 10 000 kusů se rovná 200 Kč (výrobní cena 1 kusu) či 2 000 000 Kč děleno 1 000 kusů se rovná 2 000 Kč (výrobní cena 1 kusu).

Resinové modely - Pro výrobu modelů z pryskyřice se využívají elastické formy, které se zhotovují z křemíkové pryže, silikonové gumy či kaučuku. Jejich zhotovení je relativně snadné a trvá několik dní. Ve výsledku stojí zlomek toho, co výše zmíněná ocelová forma. Díky rychlosti zhotovení těchto forem se lze často setkat s tím, že resinové modely nově uváděných automobilů jsou na trhu jako první a k dispozici tak mohou být několik týdnů po oficiálním představení skutečných vozů. Právě tato lhůta je jednou z největších výhod resinových modelů, navíc forma dokáže zachytit obrovské množství detailů (složité čáry, obrysy nebo spáry), které ocelová forma s úplnou přesností zachytit nedokáže. Výroba resinových modelů je ideální v případě malého množství kusů, protože jejich forma častokrát nevydrží ani 100 odlitků.

.

Barva a lak

Kovové modely - Barva potřebuje pro správné vytvrzení a výsledný lesk sušení v peci při vyšší teplotě. Tento krok je ale možný jen u kovových odlitků, protože resin by se během něj zdeformoval.

Resinové modely - Při finalizaci těchto modelů se používá zvláštní čirý povlak, jehož slabou stránkou je skutečnost, že nedokáže kopírovat vlastnosti laku reálné předlohy vozu. Zmíněný povlak se může jevit příliš leskle a konečný produkt tak postrádá hezký vzhled a dojem jednotného lakování.

.

Tamponový tisk a vodní obtisky

Kovové modely - Tamponový tisk, používaný u kovových modelů, je ekonomicky výhodný pouze pro výrobu několika tisíc kusů, vede k lepším výsledkům, protože barvy se netisknou na aplikovatelnou membránu, ale přímo na model. U kovových modelů se lze čas od času setkat i s vodními obtisky.

Resinové modely - U resinových modelů jsou také velkým tématem používané vodní obtisky. Ty totiž mají oproti tamponovému tisku s kombinaci tendenci po několika letech stárnout (často žloutnou, stávají se křehkými a náchylnými k poškrábání apod.), což způsobuje jejich estetické znehodnocování.

.

Průhledné detaily

Kovové modely - Průhledné detaily jsou u kokových modelů řešeny vstřikováním transparentního plastu do výše zmíněné ocelové formy, kterou je nedílnou součástí. Tímto způsobem lze vyrobit z průhledného plastu jakýkoliv tvar, dokonale kopírující obrysy skutečné předlohy.

Resinové modely - Přední, boční a zadní skla jsou u modelů z resinu vyrobeny z velice křehkého čirého akrylátu, který je řezán a ohýbán do požadovaného tvaru. Používaný akrylát může být tak tenký, že se ve své miniaturní podobě může jevit jako opravdový kus skla. Problémem ale je, že spousta výrobců s tímto materiálem neumí správně pracovat a tyto detaily vyrobí v nepříliš uspokojivé kvalitě.

.

Chromované prvky

Kovové modely - U kovových modelů lze chrom nanášet na všechny materiály (včetně samotné zinkové slitiny).

Resinové modely - Chromování u resinových modelů je obvykle řešeno zrcadlivými prvky, což je v rámci ruční práce a samotného umisťování výrazně obtížnější a zdlouhavější proces. Tyto prvky totiž velmi často postrádají potřebnou flexibilitu a tím tak následně ztrácejí tzv. tvarovou autentičnost (příkladem mohou kupříkladu rámy kolem oken). Jejich umístění probíhá za pomoci lepidla, které má však tendenci stárnout a ztracet své původní vlastnosti, což může být příčinou k oddělování se a odpadávání.

.

Trvanlivost

Kovové modely - Kov (zinková slitina ZAMAK) je pevná a odolná, proto je také nejpoužívanějším materiálem při výrobě diecast modelů.

Resinové modely - Resin (pryskyřice) je velmi křehký a také značně náchylný na okolní vlivy jako jsou například světlo, teplota či vlhkost vzduchu a po jisté době se tak může stářím deformovat. Pokud se s takovýmito modely nezachází opatrně, jejich křehké části mají tendenci se lámat, proto je dobré si povšimnout, že resinové modely se vyrábějí především bez otevíravých prvků.

.

Pár slov na závěr

U samotných modelů aut Abrex se resin díky své povaze zásadně nepoužívá a výjimečně se s ním můžete setkat například u doplňků, kterými jsou figurky. Naše společnost se výrobou resinových modelů nezabývá a ani neplánuje zařazení zmíněného materiálu do svého hlavního výrobního programu. Jsme totiž pevně přesvědčeni o tom, že kovový model je nejlepším ztvárněním skutečného vozu, zachycující veškeré specifické detaily, splňující vysoké standardy kvality.

Kovové modely, které jsou pro sběratele cenově dostupnější, jsou těžší, pevnější, hodnotnější a díky své mnohaleté tradici budou svým majitelům přinášet radost mnohem déle.