Série modelů

Naše modely dělíme na základě jejich provedení hned do několika sérií.

 Upozornění:  Tato sekce je průběžně doplňována a upravována!

Narazili jste v přehledu níže na nějakou nepřesnost? V tom případě budeme rádi, když nás o této skutečnosti budete informovat prostřednictvím zprávy na Facebooku!

.

1. Civilní / Road (více)

Modely vozidel ve všeobecně známých civilních provedeních.

 
2. Firemní / Fleet (více)

Modely vozidel, které jsou zhotoveny v designu nejen tuzemských firem a společností.

 
3. Policie / Police (více)

Modely represivních složek státu, které jsou určeny k udržování pořádku uvnitř státu a jeho vnitřní bezpečnosti, k ochraně práv, majetku a bezpečnosti občanů a ke stíhání pachatelů trestné činnosti.

 
4. Vojenská policie / Military Police (více)

Modely vojenské policie - zvláštního policejního sboru, který působí v armádě. Do jeho působnosti patří nejen dohlížení na dodržování právních předpisů, zabezpečování kázně a pořádku ve vojenských objektech a mezi vojáky včetně působnosti v trestním řízení.

 
5. Městská policie / Municipal Police (více)

Modely městské nebo obecní policie v České republice, která běžně zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku v rámci působnosti města/obce a plní další úkoly stanovené zákonem.

 
6. Hasiči / Fire Brigade (více)

Modely profesionálních a dobrovolných hasičských jednotek, které mají nedílnou roli v boji proti požárům, záchraně lidských životů a řešení jiných mimořádných událostí.

 
7. Ambulance / Ambulance (více)

Modely, jejichž skutečné předlohy jsou zdravotníky využívány k přepravě zraněných pacientů, k dopravě raněných, nemocných a rodiček nebo k transportu tělesných orgánů k transplantacím apod.

 
8. Taxi / Taxi (více)

Modely taxislužeb, které jsou způsobem veřejné dopravy, při němž je nabízena přeprava (zpravidla osobními automobily) po trase podle individuálního přání zákazníka.

 
9. Autoškola / Driving School (více)

Modely vozidel určených k výcviku jízdy. Obvykle se používá nápis „Autoškola“ v příslušném jazyce, zpravidla na bocích vozidla nebo na střešní tabuli (typickém je bílé písmeno L na modrém pozadí).

 
10. Pohřební / Funeral (více)

Modely pohřebních vozidel, které se používají pro přepravu rakví/uren se zesnulými jedinci.

 
11. Celní správa / Customs Administration (více)

Modely převážně celní správy České republiky (CS ČR) - ozbrojeného bezpečnostního sboru České republiky, jehož cílem je ochrana ekonomických a bezpečnostních zájmů České republiky, Evropské unie a jejích občanů, aktivní podpora obchodu a boj proti podvodům.

 
12. Koncepty / Concepts (více)

Modely konceptů, které jsou určeny k prezentaci nové koncepce, technologie nebo designu.

 
13. Green Line / Green Line (více)

Modely ekologických verzí vybraných vozů značky Škoda.

 
14. Pokovené / Metal Coated (více)

Tato série zahrnuje speciálně chromované modely.

 
15. Závodní / Racing (více)

Tato série zahrnuje sportovní vozidla určená pro závodění.

 
16. Extrabuřty / Specials (více)

Jedná se o dlouhobě nedostupné modely nebo takové modely, které jsou v limitovaném či jinak omezeném množství.

 
17. Vojenské / Military (více)

Modely, které svým provedením souvisí s hlavní složkou ozbrojených sil státu - armádou.

 
18. Dopravní podniky / Municipal Transportation Company (více)

Modely, které svým provedením souvisí s dopravními podniky.

 
19. Letiště / Airport (více)

Modely, které svým provedením souvisí s leteckou dopravou nebo leteckými společnostmi.

 
20. Železnice / Railway (více)

Modely, které svým provedením souvisí se železniční dopravou nebo železničními společnostmi.

 
21. Televize / Television (více)

Modely, které svým provedením souvisí s televizními společnostmi.

 
22. Pošta / Post Office (více)

Modely, které svým provedením souvisí s veřejnou poštovní službou, zajišťující doručování dopisů, doručování zásilek a mnoho dalších činností.

 
23. Silniční asistenční služba / Road Assistent Service (více)

Modely silničních asistenčních služeb, které poskytují rychlou pomoc při poruše nebo havárii vozidla.

 
24. Hokej / Hockey (více)

Tato série zahrnuje modely, které se svým provedeních otírají o českou hokejovou reprezentaci a domací hokejové kluby.

 
25. Čínské / Chinese (více)

Zahrnuje modely aut určených pro čínský trh.

 
26. Patina / Patina (více)

Modely, které mají vytvářet omšelý dojem - například oprýskaniny, rez apod.

 
27. Abrex reklamní / Abrex Promotional (více)

Reklamní modely, které jsou zhotoveny v designu společnosti Abrex a jejího Muzea autíček s starých hraček.

 
28. Bylo nebylo / Real or not (více)

Modely, u nichž existují indicie, že jejich skutečná předloha mohla existovat, ale již se k nim nepodařilo dohledat prokazatelné důkazy (fotografie, doklady apod.).

 
29. Abstraktní / Abstract (více)

Jedná se o takové modely, které jsou zcela totožné s tvary reálných vozidel, jen se liší barevnými provedeními, které u skutečných vozidel neexistovalo.

 
30. Narozeninové / Birthday (více)

Narozeninové modely, které představují skvělý způsob, jak obdarovat oslavence (tím může být například tatínek, dědeček, kamarád nebo kolega z práce). Více informací o této sérii najdete zde.

 
31. Crash test / Crash Test (více)

Modely aut určených pro nárazové destruktivní zkoušky, které testují pasivní bezpečnost automobilů.

 
32. SAIC VW / SAIC VW (více)

Modely aut v měřítku 1:18, které jsou vyrobeny dle předloh Škodovek určených pro čínský trh.

 
33. kováCZECH / kovaCZECH (více)

Unikátní série v Česku vyráběných modelů, které mají kovový podvozek místo plastového. Více informací o této sérii najdete zde.

 
34. Malý návrhář / Little Creator (více)

Série modelů, která klade důraz na hravost, kreativitu, představivost, fantazii a zábavu. Více informací o této sérii najdete zde.

 
34. Maskované prototypy / Masked Prototypes (více)

Speciální série modelů, která sběratalům na modelech nabízí bíločernou, pestrobarevnou či jinak zhotovenou kamufláž.

 
35. T1 vzorek / T1 sample (více)

Tato jedinečná série modelů svým zpracováním navazuje na reálný zkušební vzorek s označením T1, jenž je jedním z vůbec prvních výrobních vzorků z již hotových forem. Více informací o této sérii najdete zde.