Série modelů

Naše modely dělíme na základě jejich provedení hned do několika sérií.

 Upozornění:  Tato sekce je průběžně doplňována a upravována!

Narazili jste v přehledu níže na nějakou nepřesnost? V tom případě budeme rádi, když nás o této skutečnosti budete informovat prostřednictvím zprávy na Facebooku!

.

Český název série (CZ) Anglický název série (EN) Popis série
Civilní Road Modely vozidel ve všeobecně známých civilních provedeních.
Firemní Fleet Modely vozidel, které jsou zhotoveny v designu nejen tuzemských firem a společností.
Policie Police Modely represivních složek státu, které jsou určeny k udržování pořádku uvnitř státu a jeho vnitřní bezpečnosti, k ochraně práv, majetku a bezpečnosti občanů a ke stíhání pachatelů trestné činnosti.
Vojenská Policie Military Police Modely vojenské policie - zvláštního policejního sboru, který působí v armádě. Do jeho působnosti patří nejen dohlížení na dodržování právních předpisů, zabezpečování kázně a pořádku ve vojenských objektech a mezi vojáky včetně působnosti v trestním řízení.
Městská Policie Municipal Police Modely městské nebo obecní policie v České republice, která běžně zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku v rámci působnosti města/obce a plní další úkoly stanovené zákonem.
Hasiči Fire Brigade Modely profesionálních a dobrovolných hasičských jednotek, které mají nedílnou roli v boji proti požárům, záchraně lidských životů a řešení jiných mimořádných událostí.
Ambulance Ambulance Modely, jejichž skutečné předlohy jsou zdravotníky využívány k přepravě zraněných pacientů, k dopravě raněných, nemocných a rodiček nebo k transportu tělesných orgánů k transplantacím apod.
Taxi Taxi Modely taxislužeb, které jsou způsobom veřejné dopravy, při němž je nabízena přeprava (zpravidla osobními automobily) po trase podle individuálního přání zákazníka.
Autoškola Driving School

Modely vozidel určených k výcviku. Obvykle se používá nápis „Autoškola“ v příslušném jazyce, zpravidla na bocích vozidla nebo na střešní tabuli (typickém je bílé písmeno L na modrém pozadí).

Pohřební Funeral Modely pohřebních vozidel, které se používají pro přepravu rakví se zesnulými jedinci.
Celní Správa Customs Administration Modely celní správy České republiky (CS ČR) - ozbrojeného bezpečnostního sboru České republiky, jehož cílem je ochrana ekonomických a bezpečnostních zájmů České republiky, Evropské unie a jejích občanů, aktivní podpora obchodu a boj proti podvodům.
Koncepty Concepts Modely konceptů, které jsou určeny k prezentaci nové koncepce, technologie nebo designu.
Green Line Green Line Modely ekologických verzí vybraných vozů značky Škoda.
Pokovené Metal Coated Tato série zahrnuje speciálně chromované modely.
Závodní Racing Tato série zahrnuje sportovní vozidla určená pro závodění.
Extrabuřty Specials

Jedná se o dlouhobě nedostupné modely nebo takové modely, které jsou v limitovaném či jinak omezeném množství.

Vojenské Military Modely, které svým provedením souvisí s hlavní složkou ozbrojených sil státu - armádou.
Dopravní Podniky Municipal Transportation Company  Modely, které svým provedením souvisí s dopravními podniky.
Letiště Airport Modely, které svým provedením souvisí s leteckou dopravou nebo leteckými společnostmi.
Železnice Railway Modely, které svým provedením souvisí se železniční dopravou nebo železničními společnostmi.
Televize Televison Modely, které svým provedením souvisí s televozními společnostmi.
Pošta Post Office

Modely, které svým provedením souvisí s veřejnou poštovní službou, zajišťující doručování dopisů, doručování zásilek a mnho dalších činností.

Silniční Asistenční Služba Road Assistent Service Modely silničních asistenčních služeb, které poskytují rychlou pomoc při poruše nebo havárii vozidla.
Hokej Hockey Tato série zahrnuje modely, které se svým provedeních otírají o českou hokejovou reprezentaci a domací hokejové kluby.
Čínské Chinese

Zahrnuje modely aut určených pro čínský trh.

Patina Patina Modely, které mají vytvářet omšelý dojem - například oprýskaniny, rez apod.
Abrex Reklamní Abrex Promotional

Reklamní modely, které jsou zhotoveny v designu společnosti Abrex a jejího Muzea autíček s starých hraček.

Bylo Nebylo Real Or Not

Modely, u nichž existují indicie, že jejich skutečná předloha mohla existovat, ale již se k nim nepodařilo dohledat prokazatelné důkazy (fotografie, doklady apod.).

Abstraktní Abstract Jedná se o takové modely, které jsou zcela totožné s tvary reálných vozidel, jen se liší barevnými provedeními, které u skutečných vozidel neexistovalo.
Narozeninové Birthday Narozeninové modely, které představují skvělý způsob, jak obdarovat oslavence (tím může být například tatínek, dědeček, kamarád nebo kolega z práce).
Crash Test Crash Test Modely aut určených pro nárazové destruktivní zkoušky, které testují pasivní bezpečnost automobilů.
SAIC VW SAIC VW Modely aut v měřítku 1:18, které jsou vyrobeny dle předloh Škodovek určených pro čínský trh.
kováCZECH kováCZECH Speciální série v Česku vyráběných modelů, které mají kovový podvozek místo plastového.
Malý návrhář Little Creator Série modelů, která klade důraz na hravost, kreativitu, představivost, fantazii a zábavu.