Informace o zpracování osobních údajů uchazečů o zaměstnání

Uchazeče o zaměstnání v naší společnosti bychom rádi informovali o zpracování jejich osobních údajů uvedených v životopise (a případně i motivačním dopise), který nám byl poskytnut přímo uchazečem o zaměstnání nebo spolupracující personální agenturou, případně osobních údajů získaných během výběrového řízení.

 1. Účel zpracování a právní základ pro zpracování
  1. 1. Účelem zpracování poskytnutých osobních údajů je uskutečnění výběrového řízení na volnou pozici.
  2. 2. Právním důvodem pro toto zpracování je náš oprávněný zájem.
 2. Příjemci osobních údajů

Osobní údaje můžeme předávat následujícím subjektům:

 • naši zpracovatelé
 • další společnosti ve skupině
 1. Doba uložení osobních údajů

Osobní údaje budeme mít pro výše uvedený účel uloženy pouze po dobu výběrového řízení, tzn. jen do okamžiku výběru nového zaměstnance na tuto volnou pozici.

 1. Práva subjektů údajů

Uchazeči o zaměstnání mají v souvislosti se zpracováním jejich osobních údajů následující práva:

 • právo na přístup k osobním údajům
 • právo na opravu osobních údajů
 • právo na výmaz
 • právo na omezení zpracování
 • právo vznést námitku
 • právo podat stížnost u dozorového úřadu