Informace o zpracování osobních údajů prostřednictvím kamerových záznamů

Níže poskytujeme informace vztahující se ke zpracování osobních údajů fyzických osob, které byly zachyceny našimi kamerami a jejichž obrazové záznamy tak zpracováváme.

 1. Účel zpracování a právní základ pro zpracování
  1. 1. Účelem zpracování osobních údajů je ochrana a zdraví přítomných osob a ochrana našeho majetku.
  2. 2. Právním důvodem pro zpracování osobních údajů je náš oprávněný zájem.
 2. Příjemci osobních údajů

Osobní údaje můžeme předávat následujícím subjektům:

 • naši zpracovatelé
 • další společnosti skupiny
 • státní orgány
 1. Doba uložení osobních údajů
  1. 1. Osobní údaje budeme mít uloženy po dobu 7 dnů od pořízení kamerového záznamu.
  2. 2. Pokud v souvislosti s výše uvedeným účelem zpracování budeme potřebovat použít konkrétní kamerový záznam jako důkaz, můžeme jej uchovávat i po dobu delší než 7 dní od jeho pořízení, ale vždy jen po dobu nezbytně nutnou.
 2. Práva subjektů údajů

Subjekty údajů mají v souvislosti se zpracováním jejich osobních údajů následující práva:

 • právo na přístup k osobním údajům
 • právo na opravu osobních údajů
 • právo na výmaz
 • právo na omezení zpracování
 • právo vznést námitku
 • právo podat stížnost u dozorového úřadu