Informace o zpracování osobních údajů potenciálních zákazníků

Potenciální zákazníky bychom rádi informovali o zpracování jejich osobních údajů (zejména kontaktních), které jsme získali přímo od nich nebo z veřejně dostupných zdrojů (nejčastěji internet).

 1. Účel zpracování a právní základ pro zpracování
  1. 1. Účelem zpracování osobních údajů je přímý marketing.
  2. 2. Právním důvodem pro toto zpracování je náš oprávněný zájem.
 2. Příjemci osobních údajů

Osobní údaje můžeme předávat následujícím subjektům:

 • naši zpracovatelé
 • další společnosti skupiny
 1. Doba uložení osobních údajů

Osobní údaje budeme mít pro výše uvedený účel uloženy po neomezeně dlouhou dobu.

 1. Práva subjektů údajů

Potenciální zákazníci mají v souvislosti se zpracováním jejich osobních údajů následující práva:

 • právo na přístup k osobním údajům
 • právo na opravu osobních údajů
 • právo na výmaz
 • právo na omezení zpracování
 • právo vznést námitku
 • právo podat stížnost u dozorového úřadu