Tajemství výroby - 3. díl: Konstrukce a výroba forem

Tajemství výroby - 3. díl: Konstrukce a výroba forem

Běžný model autíčka je vyráběn ze zinkové slitiny a různých druhů plastů. Jednotlivé díly jsou lisovány tlakovým lisováním. Aby bylo možné jednotlivé díly vylisovat, je potřeba pro ně nejprve vyrobit formy. Pro každý typ materiálu se vyrábí zvláštní forma. Jde celkem o 4 formy, 1 pro karoserii a 3 další formy pro plastové díly (černý plast, čirý plast, měkčený plast pro pneumatiky).

Na základě vytvořeného modelu musíme navrhnout a zkonstruovat jednotlivé formy, které se vyrábí z nástrojářské oceli (tvoří ji železné desky a různé komponenty a pak samotné tvarové vložky). Formy vytváříme v programu CAD. Samotná výroba formy probíhá formou obrábění pomocí CNC obráběcího centra (stroje).

Abychom docílili přesného tvaru formy, musíme navrhnout, jak se budou frézy, které budou formu obrábět, pohybovat, je tedy nutné pečlivě navrhnout jejich dráhy a další parametry (např. rychlost pohybu), to celé programujeme v programu CAM. Tento program ve finále provede simulaci navrženého pohybu fréz na dané formě.

Následně díly formy obrobíme, formu sestavíme a slícujeme. Poté si vyrobíme zkušební výlisek, kde si ověříme funkčnost formy (zejm. slícování) a finální tvar odlitků a zároveň se zde projeví všechny vlastnosti materiálů (včetně zatékavosti a smrštění).